Rasmus Brandstrup Larsen

Kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk Kommune

KV 13

2. maj 2017

Kommunalvalg 2013

Her på siden kan du læse om mine mærkesager ved KV 13,

endvidere kan du se hvem der anbefalede at stemme på mig.  


DIT SIKRE VALG

Siden sidste valg er der sket meget i Holbæk Kommune. Vi har udviklet os og har fået styr på økonomien - der er orden i eget hus. Jeg har, siden jeg blev valgt, arbejdet intenst for at gennemføre mine mærkesager. I fællesskab har vi arbejdet på at skabe en endnu bedre kommune, som bl.a. har resulteret i, at vi i dag har:

 • Sikret ca. 75 mio. kr. i fundraising til bl.a. Brorfelde observatorium, Holbæk Skibsværft, et hjerneskadeprojekt og lejrpladser
 • Sikret en ny skolestruktur, som frigiver 20 mio. kr. årligt til investeringer i fx. IT
 • Sikret fortsat frit valg mellem dagpleje og vuggestue
 • Sikret at langt flere påbegynder en ungdomsuddannelse

Vi må aldrig stille os tilfredse. Jeg vil derfor arbejde for at:

 • Sikre en fortsat god folkeskole med høj faglighed og de bedste betingelser for trivsel og uddannelse
 • Sikre flere jobs lokalt, især for unge
 • Sikre flere fundraisingsmidler
 • Sikre gode rammer til fortsat udvikling af foreningslivet
 • Sikre optimale faciliteter for ældre, bl.a. på plejecentre, som er et hjem og ikke blot en institution        


Dit Frie valg

Politikere skal sætte rammer, ikke detailstyre. Øget frihed og ansvar fører til bedre service og ejerskab. Jeg vil derfor arbejde for:

 • Øget decentralisering – der skal skabes gode betingelser for selv at bestemme over økonomi, organisering o.l.
 • En gennemgang af procedurer hvor unødvendigt papirnusseri fjernes
 • Uddelegering af kompetencer – så langt ud i det kommunale hierarki som muligt
 • At institutioner kan overføre ubrugte økonomiske midler til efterfølgende år
 • Modulordning i vores SFOer og daginstitutioner

Det frie valg er afgørende i den danske velfærdsmodel, derfor er der god mening i frihed til at vælge mellem forskellige tilbud fx mellem offentlig og privat hjemmehjælp. Jeg vil styrke det frie valg på alle velfærdsområder. Det kan være børneområdet, hvor der kan udvikles profilskoler med musik, sport eller andet som fokusområde. På denne måde styrker vi

 • Det frie valg af skole
 • Den enkelte elevs trivsel
 • Den enkelte elevs faglighed

Desuden vil jeg arbejde for at elever i folkeskolen undervises på eget niveau. Dette fx ved profilundervisning i vore overbygninger, hvilket der er gode erfaringer med på kommunens 10. klassescenter.Dit trygge valg

I Holbæk Kommune må ingen føle sig glemt, det skal være trygt at bo i vores kommune. Tryghed er mange ting og tryghed er ikke stilstand. Vi skal skabe udvikling med tryghed for den enkelte. Jeg ønsker at alle tiltag skabes via den størst mulige inddragelse af borgere og ansatte.

Jeg vil derfor arbejde for:

 • Trygge skoleveje – vi skal prioritere cykelstier frem for trampestier
 • Tryghed for sikker sex - kondomautomater på alle uddannelsesinstitutioner
 • Tryghed for en sikker kontakt til kommunen – kommunen er til for dig
 • Tryghed i din alderdom så du kan forblive i egen bolig eller bo i dit lokalområde
 • Tryghed for at skatten ikke stiger

Tryghed betyder meget. Derfor er det vigtigt, du kan føle dig tryg i din hverdag. At man trygt kan sende sine børn i skole samt man trygt kan blive gammel, fordi nogen tager sig af en på egne præmisser.


Anbefalere kan du se her